Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu

www.Haloshop.cz, www.Halo-shop.cz 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JAMIJA Business s.r.o (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.halo-shop.cz, www.haloshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 Provozovatel internetového obchodu

JAMIJA Business s.r.o.

Svatoplukova 2517/65

79601 Prostějov

zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67420

IČO: 29234051

DIČ: CZ29234051

e-mail: halo-shop@seznam.cz

web: www.haloshop.cz

tel.: +420 724 64 64 64

 

Zasílání a reklamace objednaného zboží zajišťuje:

Jana Strejčková

Obora 151, 44001 Louny

tel.: 724 64 64 64

 

1. Předmět smlouvy, objednávky

Předmětem smlouvy, objednávky jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě nebo elektronické objednávce. Veškeré prodávané zboží prodávajícího je nezávadné, nepoškozené a podléhá normám a předpisům EU a ČR. Prodávající se zavazuje k prodeji výrobků s českým návodem na použití.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Objednávání zboží je platné pouze na formuláři elektronické objednávky internetového obchodu. Podmínkou je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí na objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje jakékoli potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva tak vzniká ihned samotným dodáním zboží. Prodávající si může dle vlastního uvážení zejména v cenově náročných objednávkách vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v souvislosti s charakterem obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky popř. i nevratné zálohy na objednané zboží. To lze provést buď písemným potvrzením objednávky, telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem odsouhlasit, lze tuto objednávku považovat za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka pouze konkretizuje požadované zboží. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě pouze po předchozí dohodě.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Dodací podmínky

Je-li mezi stranou kupující a prodávající sjednána trvalá kupní smlouva, její plnění a dodací podmínky jsou stanoveny touto smlouvou. Není-li mezi účastníky sjednaná kupní smlouva v písemné formě, dodává prodávající požadované zboží na základě elektronické objednávky  kupujícího v internetovém obchodě na formuláři předem stanoveným internetovým obchodem. Při objednávce kupující musí jasně uvádět objednací číslo, velikost objednávaného zboží, barvu zboží, dále počet kusů a přesnou dodací adresu pro zaslání zboží. Prodávající dodává své zboží pouze v rámci ČR. V případě dodání objednaného zboží mimo ČR, bude předem písemně s kupujícím dojednána cena poštovného nebo jiné dopravy.

Záruční listu zaslaný se zbožím nemá vyplněno datum a razítko, jelikož toto může být uskutečněno až po řádném převzetí ze strany kupujícího. V případě, že bylo zboží převzato a je zcela v pořádku, zašle kupující záruční list k potvrzení na zasilatelskou adresu prodávajícího. Vyplněný a potvrzený záruční list  bude doručen zpět. U výrobků, kde výrobce nedodává záruční list, nahrazuje záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.43-7466630217/0100 , vedený u společnosti Komerční banka a.s.

  5. Dodací lhůty

Dodání zboží na dobírku je realizováno v termínu 3 – 15 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodání zboží při platbě předem je realizováno až po připsání finančních prostředků na účet dodavatele a to v termínu 3-15 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků. Zboží je dodáváno sjednanou dodávkovou službou. Zboží může zákazník uhradit na dobírku nebo převedením předem stanovéné částky v objednávce na číslo účtu dodavatele, který je uveden na objednávkovém formuláři. Jako variabilní symbol pro převod peněz  lze použít číslo objednávky.  Manipulační poplatek (poštovné a balné) je vždy uvedeno v objednávkovém formuláři v závislosti na ceně objednávaného zboží. Dodání objednaného zboží je realizováno v pořadí podle přicházejících objednávek až do vyčerpání zásob. V případě, že dojde k velkému množství objednávání zboží v jeden čas, tedy zaslaných objednávek,  lze dodat některé výrobky v pozdějším termínu do 4 týdnů ode dne obdržení objednávky. Jestliže nelze doručit veškeré zboží z objednávky najednou, poštovní poplatky za zbylé dodání zboží hradí prodávající.  Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6. Záruka na vrácení peněz, odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy zaručujeme právo na vrácení peněž za zakoupené, nepoužívané zboží do 14-ti dnů po obdržení zásilky ze strany kupujícího, tedy v zákonné lhůtě. Rozhodující v datu vrácení zboží je datum předání poštovnímu doručovateli popř. podací lístek. Toto právo ovšem není  způsob řešení reklamace zboží. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoli před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, pouze je povinen uto skutečnost oznámit na tel. 724 64 64 64. Jestliže dodané zboží má závadu postupuje kupující dle reklamačního řádu. Vracené zboží doporučujeme pojistit pro případ ztráty. Za vrácené zboží odešleme zpět částku na adresu uvedenou v objednávce popř. na předem stanovené číslo účtu. Vrácené zboží odešlete spolu se soupisem zboží (volná forma - číslo zboží, druh zboží, počet kusů, cenu, formu navrácení peněz, popř. číslo bankovního spojení pro odeslání peněz). Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy a tedy vrácení částky za zboží, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Spolu s náklady za zboží bude kupujícímu navrácena i částka vynaložená na dopravu, ovšem pouze do výše nejlevnějšího způsobu přepravy, ketrý nabízí prodávající Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Výměnu zaslaného zboží za zboží jiné, které kupující požaduje, lze provést pouze v případě, pokud je zboží skladem a zároveň bude kupujícímu účtované nové poštovné. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato. Vrácené zboží bude fyzicky převzato zástupcem prodávajícího a přezkoumáno, zda zboží odpovídá podmínkám pro navrácení peněz. V případě objednání zboží a zvolení si zvýhodněné  platby zboží předem, je kupující povinen do 14 dnů ode dne objednání odeslat čásku za zboží na účet dodavatele. Jestliže částka nebude do 14 dnů od objednání zboží připsána na účet dodavatele, má dodavatel právo objednávku zboží zrušit.

7. Neplatnost vrácení peněz

Kupující nemůže odstoupit v těchto případech :
- po uplynutí  lhůty 14-ti dnů od převzetí zboží
- v případě poškození nebo částečného poškození zboží a obalu zboží
- zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
- zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

- na zboží, které bylo dle přání kupujícího upraveno

8. Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Záruční doba je stanovena právním předpisem. Místem uplatnění reklamace je zasilatelská adresa prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě nevyřízení reklamace do 30-ti bude straně kupujícího navrácena částka za reklamované zboží na adresu objednavatele poštovní poukázkou nebo na předem stanovený bankovní účet.

9. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Vyplněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.haloshop.cz a www.halo-shop.cz, popř. jinou písemnou formou dává kupující souhlas k tomu, aby jím uvedené údaje byly zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Prodávající se zavazuje, že nebude osobní data kupujících předávat jiným společnostem k marketingovým účelům. 

   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

 Kupující po odeslání objednávky souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky jsou závazné pro stranu kupující a prodávající.  Obchodní podmínky mohou být po oboustranné dohodě ujednány i odlišně, toto musí být však mezi oběma stranami písemně (elektronickou podobou) sjednáno a odsouhlaseno. VOP stanovují  práva a povinnosti obou smluvních stran.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

                                     Bambusové ponožky - zdravotní a diabetické,  bambusové podkolenky, trička, tílka, nákrčníky

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz