S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
       

» VOP
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu

www.Haloshop.cz, www.Halo-shop.cz

Provozovatel internetového obchodu

JAMIJA Business s.r.o.

Svatoplukova 2517/65

79601 Prostějov

IČO: 29234051

DIČ: CZ29234051

e-mail: jami-business@seznam.cz

web: www.haloshop.cz

tel.: +420 722 725 000

 

Zasílání a reklamace objednaného zboží zajišťuje:

Jana Strejčková

Obora 151

44001 Louny

 

1. Předmět smlouvy, objednávky

Předmětem smlouvy, objednávky jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě nebo elektronické objednávce. Veškeré prodávané zboží prodávajícího je nezávadné, nepoškozené a podléhá normám a předpisům EU a ČR. Prodávající se zavazuje k prodeji výrobků s českým návodem na použití.

2. Objednání zboží, uzavření smlouvy:

Objednávání zboží je platné pouze na formuláři elektronické objednávky internetového obchodu. Podmínkou je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí na objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje jakékoli potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva tak vzniká ihned samotným dodáním zboží. Prodávající si může dle vlastního uvážení zejména v cenově náročných objednávkách vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v souvislosti s charakterem obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky popř. i nevratné zálohy na objednané zboží. To lze provést buď písemným potvrzením objednávky, telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem odsouhlasit, lze tuto objednávku považovat za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka pouze konkretizuje požadované zboží.

3. Dodací podmínky

Je-li mezi stranou kupující a prodávající sjednána trvalá kupní smlouva, její plnění a dodací podmínky jsou stanoveny touto smlouvou. Není-li mezi účastníky sjednaná kupní smlouva v písemné formě, dodává prodávající požadované zboží na základě elektronické objednávky  kupujícího v internetovém obchodě na formuláři předem stanoveným internetovým obchodem. Při objednávce kupující musí jasně uvádět objednací číslo, velikost objednávaného zboží, barvu zboží, dále počet kusů a přesnou dodací adresu pro zaslání zboží. Prodávající dodává své zboží pouze v rámci ČR. V případě dodání objednaného zboží mimo ČR, bude předem písemně s kupujícím dojednána cena poštovného nebo jiné dopravy.

Záruční listu zaslaný se zbožím nemá vyplněno datum a razítko, jelikož toto může být uskutečněno až po řádném převzetí ze strany kupujícího. V případě, že bylo zboží převzato a je zcela v pořádku, zašle kupující záruční list k potvrzení na zasilatelskou adresu prodávajícího. Vyplněný a potvrzený záruční list  bude doručen zpět. U výrobků, kde výrobce nedodává záruční list, nahrazuje záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura.

4. Dodací lhůty

Dodání zboží na dobírku je realizováno v termínu 3 – 15 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodání zboží při platbě předem je realizováno až po připsání finančních prostředků na účet dodavatele a to v termínu 3-15 pracovních dnů ode dne připsání finančních prostředků. Zboží je dodáváno sjednanou dodávkovou službou. Zboží může zákazník uhradit na dobírku nebo převedením předem stanovéné částky v objednávce na číslo účtu dodavatele, který je uveden na objednávkovém formuláři. Jako variabilní symbol pro převod peněz  lze použít číslo objednávky.  Manipulační poplatek (poštovné a balné) je vždy uvedeno v objednávkovém formuláři v závislosti na ceně objednávaného zboží. Dodání objednaného zboží je realizováno v pořadí podle přicházejících objednávek až do vyčerpání zásob. V případě, že dojde k velkému množství objednávání zboží v jeden čas, tedy zaslaných objednávek,  lze dodat některé výrobky v pozdějším termínu do 4 týdnů ode dne obdržení objednávky. Jestliže nelze doručit veškeré zboží z objednávky najednou, poštovní poplatky za zbylé dodání zboží hradí prodávající.  Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

5. Záruka na vrácení peněz, odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy zaručujeme právo na vrácení peněž za zakoupené, nepoužívané zboží do 14-ti dnů po obdržení zásilky ze strany kupujícího, tedy v zákonné lhůtě. Rozhodující v datu vrácení zboží je datum předání poštovnímu doručovateli popř. podací lístek. Toto právo ovšem není  způsob řešení reklamace zboží. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoli před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, pouze je povinen uto skutečnost oznámit na tel. 722 725 000. Jestliže dodané zboží má závadu postupuje kupující dle reklamačního řádu. Vracené zboží doporučujeme pojistit pro případ ztráty. Za vrácené zboží odešleme zpět částku na adresu uvedenou v objednávce popř. na předem stanovené číslo účtu. Vrácené zboží odešlete spolu se soupisem zboží (volná forma - číslo zboží, druh zboží, počet kusů, cenu, formu navrácení peněz, popř. číslo bankovního spojení pro odeslání peněz). Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy a tedy vrácení částky za zboží, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Spolu s náklady za zboží bude kupujícímu navrácena i částka vynaložená na dopravu, ovšem pouze do výše nejlevnějšího způsobu přepravy, ketrý nabízí prodávající Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Výměnu zaslaného zboží za zboží jiné, které kupující požaduje, lze provést pouze v případě, pokud je zboží skladem a zároveň bude kupujícímu účtované nové poštovné. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato. Vrácené zboží bude fyzicky převzato zástupcem prodávajícího a přezkoumáno, zda zboží odpovídá podmínkám pro navrácení peněz. V případě objednání zboží a zvolení si zvýhodněné  platby zboží předem, je kupující povinen do 14 dnů ode dne objednání odeslat čásku za zboží na účet dodavatele. Jestliže částka nebude do 14 dnů od objednání zboží připsána na účet dodavatele, má dodavatel právo objednávku zboží zrušit.

6. Neplatnost vrácení peněz

Kupující nemůže odstoupit v těchto případech :
- po uplynutí  lhůty 14-ti dnů od převzetí zboží
- v případě poškození nebo částečného poškození zboží a obalu zboží
- zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu
- zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

- na zboží, které bylo dle přání kupujícího upraveno

7.Záruka, servis, reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Záruční doba je stanovena právním předpisem. Místem uplatnění reklamace je zasilatelská adresa prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě nevyřízení reklamace do 30-ti bude straně kupujícího navrácena částka za reklamované zboží na adresu objednavatele poštovní poukázkou nebo na předem stanovený bankovní účet

8. Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.haloshop.cz a www.halo-shop.cz, popř. jinou písemnou formou dává kupující souhlas k tomu, aby jím uvedené údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Prodávající se zavazuje, že nebude osobní data kupujících předávat jiným společnostem k marketingovým účelům. 

9. Závěrečná ustanovení:

Kupující po odeslání objednávky souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami stanovené        prodávajícím. Obchodní podmínky jsou závazné pro stranu kupující a prodávající.  Obchodní podmínky mohou být po oboustranné dohodě ujednány i odlišně, toto musí být však mezi oběma stranami písemně (elektronickou podobou) sjednáno a odsouhlaseno. VOP stanovují  práva a povinnosti obou smluvních stran.